Forgot your password?

Enter your username or email and we will send you a link with which you can reset your password.


21.03.2014

Your success:

no html 5 support available

mix
Dutch Spanish
uitleggen explicar
opdagen aparecer
invullen rellenar
kwijtspelen perder
De directie heeft haar aangesteld als projectleider.  La dirección le nombró a ella como líder de proyecto.
overtuigd convencido
onderbreken interrumpir
zich voorstellen imaginarse
Daar kan ik me niets bij voorstellen No puedo imaginármelo en absoluto
Hoe stel je je dat eigenlijk voor?  ¿Cómo te lo imaginas?
dringend urgente
naaien coser
knipogen guiñar el ojo
het kabaal el alboroto

Back
21.03.2014
Dutch Spanish
14 words, created by anastefi
Difficulty level: for beginners
Created on: 21. March 2014
Please log in to learn this exercise.

Sign up now!